fbpx

Garanție

Toate produsele comercializate de ERFELLO STORE S.R.L sunt însoțite de factură și garanție valabilă pe o perioadă de 30 zile.

Pierderea facturii duce la pierderea garanției. Nu eliberăm duplicate pentru garanție.

GARANŢIE

Toate produsele Erfello Store sunt confectionate din materiale de calitate superioară.

Garanţia reprezintă certitudinea calităţii produselor comercializate de ERFELLO STORE S.R.L. şi se aplică oricărui produs achiziţionat prin intermediul www.erfellostore.ro.

Drepturile cumpărătorului sunt asigurate în conformitate cu Legea 449/2003 actualizată în 2008, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Legea 296/2004, republicată în 2008, privind codul consumului, Ordonanţa nr. 21/1992 actualizată în 2008, privind protecţia cumpărătorilor şi Ordinul nr. 72/11.03.2010, privind măsurile de informare a consumatorilor.

Păstraţi factura fiscală primită la cumpărare pentru eventualele reclamaţii de calitate care pot fi adresate pe www.erfellostore.ro, în perioada de garanţie. Modalitatea prin care se asigură consumatorului garanţia este repararea sau înlocuirea produsului (dacă acesta nu poate fi reparat), iar dacă aceste lucruri nu sunt posibile, restituirea contravalorii. Termenul de garanţie este de 30 zile de la data livrării produsului, pentru deficienţe neimputabile consumatorului. Garanţia va fi asigurată în cel mult 15 zile calendaristice de la data sesizării.

În condiţiile respectării instrucţiunilor de întreţinere, produsul prezintă parametri de calitate şi performanţe normale (la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil), date fiind natura şi scopul pentru care a fost realizat produsul.


CONDIŢIILE ÎN CARE GARANŢIA DEVINE INAPLICABILĂ SAU NULĂ:

  • uzura morală şi uzura fizică normală a produsului;
  • decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii prelungite la factori severi de mediu (soare sau la o altă sursă puternică de căldură, umiditate, ploaie, zăpadă etc.);
  • deteriorări ale produsului în urma unor calamităţi (foc, cutremur, inundaţie, trăsnet etc.), accidente consecvente sau întâmplătoare, incendiere sau furt;
  • defecte produse de transportul, manipularea şi depozitarea în condiţii improprii (temperatură şi umiditate excesivă, şocuri termice - variaţii de tip cald/ rece, imersare etc.);
  • defecte cauzate de utilizarea neadecvată, în mod abuziv, incorectă, modificată a produsului şi/ sau în condiţii improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat şi proiectat;
  • utilizarea produsului, fără acordul prealabil al producatorului, în scop profesional (de exemplu distribuţie corespondenţă etc.) şi/ sau pentru un regim de utilizare sever sau intensiv, de tip industrial;
  • intervenţia, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate, inclusiv vopsirea produsului;
  • deteriorări ale produsului cauzate, voluntar sau involuntar, de şocuri mecanice (rupere, agăţare, lovire, zgâriere etc.), animale de companie, rozătoare şi alţi dăunători;
  • întreţinere defectuoasă (curăţarea folosind metode sau produse neadecvate);

În cazul în care produsul cumpărat prezintă un defect, în perioada de garanţie, respectivul produs se returnează pentru constatare. În acest sens va rugăm să scrieţi un mail la adresa office@erfellostore.ro sau să ne contactaţi la 0737.750.112, pentru a stabili toate detaliile returului. Garanţia se oferă numai după constatarea deficienţelor. În cazul în care nu sunteţi de acord cu condiţiile acestei garanții, aveţi dreptul de a returna produsul în termen de maxim 24 de ore de la achiziţionare, cu condiţia ca acesta să fie returnat în ambalajul original şi să nu prezinte urme de utilizare.

Orice reclamaţie va fi însoţită de o copie a facturii.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE:

Prin prezenta, noi ERFELLO STORE S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145 B, Sector 6, înregistrată la Reg. Comerţului Bucureşti sub numărul J40/1809/2019 şi având CUI RO40630552, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor Art. 4 din Hotărârea de Guvern Nr. 1022/2002, privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele noastre nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu normativele în vigoare.