fbpx

Termenii și condițiile programului de afiliere

Termenii și condițiile programului de afiliere ERFELLO STORE

Programului de afiliere ERFELLO STORE

Acord

Înscriindu-vă pentru a fi afiliat în programul de afiliere ERFELLO STORE , sunteți de acord să fiți obligați de următorii termeni și condiții („Termenii serviciului”).

ERFELLO STORE își rezervă dreptul de a actualiza și schimba din când în când Termenii și condițiile fără notificare prealabilă. Orice funcții noi care măresc sau îmbunătățesc programul actual, inclusiv lansarea de noi instrumente și resurse, vor fi supuse Termenilor și condițiilor. Utilizarea continuă a programului după astfel de modificări va constitui consimțământul dvs. pentru astfel de modificări.

Încălcarea oricăruia dintre termenii de mai jos va duce la închiderea contului dvs. și la pierderea oricăror plăți de comisioane afiliate restante câștigate în timpul încălcării. Sunteți de acord să utilizați Programul de afiliere pe propriul risc.

Termeni de cont

  • Trebuie să aveți 18 ani sau mai mult pentru a face parte din acest program.
  • Trebuie să locuiți în Romania pentru a fi afiliat.
  • Trebuie să fii om. Conturile înregistrate prin „roboți” sau alte metode automate nu sunt permise.
  • Pentru a finaliza procesul de înscriere, trebuie să furnizați numele complet legal, o adresă de e-mail validă și orice alte informații solicitate.
  • Conectarea dvs. poate fi utilizată numai de o singură persoană – nu este permisă o singură autentificare partajată de mai multe persoane.
  • unteți responsabil pentru menținerea securității contului și parolei. ERFELLO STORE nu poate și nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună cauzată de nerespectarea acestei obligații de securitate.
  • Sunteți responsabil pentru tot Conținutul postat și activitatea care are loc în contul dvs.
  • O persoană fizică sau persoană juridică nu poate menține mai multe conturi.
  • Nu puteți utiliza Programul de afiliere în scopuri ilegale sau neautorizate. În utilizarea Serviciului, nu trebuie să încălcați nicio lege din jurisdicția dvs. ( legile drepturilor de autor etc.).
  • Nu puteți utiliza Programul de afiliere pentru a câștiga bani din propriile conturi de produs ERFELLO STORE.

Link-uri / poze pe site-ul dvs., în e-mailurile dvs. sau alte rețele de socializare

După ce v-ați înscris la Programul de afiliere, vi se va atribui un cod de afiliere unic. Vi se permite să plasați link-uri, bannere sau alte elemente grafice pe care le oferim împreună cu codul dvs. de afiliere pe site-ul dvs., în e-mailurile dvs. sau în alte rețele de socializare. Vă vom oferi îndrumări, stiluri de legături și lucrări grafice pe care să le utilizați la conectarea la ERFELLO STORE. Este posibil să schimbăm designul operei de artă în orice moment fără notificare prealabilă, dar nu vom schimba dimensiunile imaginilor fără o notificare corespunzătoare.

Pentru a permite urmărirea, raportarea și acumularea corectă a taxelor de recomandare, vă vom oferi formate speciale de linkuri pentru a fi utilizate în toate linkurile dintre site-ul dvs. și ERFELLO STORE. Trebuie să vă asigurați că fiecare dintre legăturile dintre site-ul dvs. și ERFELLO STORE utilizează în mod corespunzător astfel de formate speciale de legături. Link-urile către ERFELLO STORE plasat pe site-ul dvs. în conformitate cu prezentul acord și care utilizează în mod corespunzător astfel de formate speciale de linkuri sunt denumite „linkuri speciale” Veți câștiga taxe de recomandare numai în ceea ce privește vânzările unui produs de pe site-ul ERFELLO STORE care au loc direct prin linkuri speciale; nu vom fi răspunzători față de dvs. cu privire la orice eșec de către dvs. sau de către cineva la care faceți referire la utilizarea linkurilor speciale sau la introducerea incorectă a codului dvs. de afiliere, inclusiv în măsura în care o astfel de eșec poate duce la orice reducere a sumelor care altfel v-ar fi plătite în conformitate cu prezentul acord.

Linkurile afiliate trebuie să indice pagina produsului promovat.

Programului de afiliere ERFELLO STORE

Taxe / comisioane de trimitere și plată

Pentru ca o vânzare de produse să fie eligibilă pentru a câștiga o taxă de recomandare, clientul trebuie să facă clic printr-un link special de pe site-ul dvs., e-mail sau alte rețele de socializare la https://www.erfellostore.ro și să finalizeze o comandă pentru un produs în timpul sesiune.

Vom plăti comisioane numai pentru linkurile care sunt urmărite și raportate automat de sistemele noastre. Nu vom plăti comisioane dacă cineva spune că a cumpărat sau cineva spune că a introdus un cod de recomandare dacă nu a fost urmărit de sistemul nostru. Putem plăti comisioane numai pentru veniturile generate prin linkuri speciale formatate corespunzător, care au fost urmărite automat de sistemele noastre.

Ne rezervăm dreptul de a descalifica comisioanele câștigate prin metode de vânzare sau marketing frauduloase, ilegale sau excesiv de agresive, îndoielnice.

Plățile încep doar după ce ați câștigat mai mult de 100 RON din venituri afiliate. Dacă contul dvs. de afiliat nu depășește niciodată pragul de 100 RON, comisioanele dvs. nu vor fi realizate sau plătite. Suntem responsabili doar pentru plata conturilor care au depășit pragul de 100 RON.

Programului de afiliere ERFELLO STORE

Identificându-vă ca afiliat ERFELLO STORE

Nu puteți emite niciun comunicat de presă cu privire la prezentul acord sau la participarea dvs. la program; o astfel de acțiune poate duce la rezilierea dvs. din Program. În plus, nu puteți înșela sau înfrumuseța în niciun fel relația dintre noi și dvs., spuneți că dezvoltați produsele noastre, spuneți că faceți parte din ERFELLO STORE  sau nu exprimați sau implicați vreo relație sau afiliere între noi și dumneavoastră sau orice altă persoană sau entitate cu excepția cazului în care este permis în mod expres de acest Acord (inclusiv prin exprimarea sau implicarea faptului că susținem, sponsorizăm, susținem sau contribuim cu bani la orice organizație caritabilă sau altă cauză).

Nu puteți achiziționa produse prin link-urile afiliate pentru propria dvs. utilizare. Astfel de achiziții pot duce (la discreția noastră exclusivă) la reținerea taxelor de recomandare și / sau la rezilierea prezentului acord.

Programul de plată

Atâta timp cât câștigul dvs. afiliat actual depășește 100 RON, veți fi plătit în fiecare lună. Dacă nu ați câștigat 100 RON de la ultima plată, vă vom plăti luna următoare după ce ați trecut pragul.

Definiția clientului

Clienții care cumpără produse prin intermediul acestui program vor fi considerați a fi clienții noștri. În consecință, toate regulile, politicile și procedurile noastre de operare privind comenzile clienților, serviciul pentru clienți și vânzările de produse se vor aplica acestor clienți. Putem modifica politicile și procedurile de operare în orice moment. De exemplu, vom stabili prețurile care trebuie taxate pentru produsele vândute în cadrul acestui program în conformitate cu propriile noastre politici de prețuri. Prețurile și disponibilitatea produselor pot varia din când în când. Deoarece modificările de preț pot afecta Produsele pe care le-ați listat pe site-ul dvs., nu ar trebui să afișați prețurile produselor pe site-ul dvs. Vom face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a prezenta informații exacte, dar nu putem garanta disponibilitatea sau prețul unui anumit produs.

Responsabilitățile tale

You will be solely responsible for the development, operation, and maintenance of your site and for all materials that appear on your site. For example, you will be solely responsible for:

– The technical operation of your site and all related equipment
– Ensuring the display of Special Links on your site does not violate any agreement between you and any third party (including without limitation any restrictions or requirements placed on you by a third party that hosts your site)
– The accuracy, truth, and appropriateness of materials posted on your site (including, among other things, all Product-related materials and any information you include within or associate with Special Links)
– Ensuring that materials posted on your site do not violate or infringe upon the rights of any third party (including, for example, copyrights, trademarks, privacy, or other personal or proprietary rights)
– Ensuring that materials posted on your site are not libelous or otherwise illegal
– Ensuring that your site accurately and adequately discloses, either through a privacy policy or otherwise, how you collect, use, store, and disclose data collected from visitors, including, where applicable, that third parties (including advertisers) may serve content and/or advertisements and collect information directly from visitors and may place or recognize cookies on visitors’ browsers.

Veți fi singurul responsabil pentru dezvoltarea, funcționarea și întreținerea site-ului dvs. și pentru toate materialele care apar pe site-ul dvs. De exemplu, veți fi singurul responsabil pentru:

– Operațiunea tehnică a site-ului dvs. și a tuturor echipamentelor aferente
– Asigurarea afișării de linkuri speciale pe site-ul dvs. nu încalcă niciun acord între dvs. și orice terță parte (inclusiv, fără limitare, restricțiile sau cerințele impuse de dvs. de către o terță parte care găzduiește site-ul dvs.)
– Acuratețea, adevărul și caracterul adecvat al materialelor postate pe site-ul dvs. (inclusiv, printre altele, toate materialele legate de produs și orice informații pe care le includeți sau le asociați cu linkuri speciale)
– Asigurarea faptului că materialele postate pe site-ul dvs. nu încalcă sau încalcă drepturile oricărei terțe părți (inclusiv, de exemplu, drepturile de autor, mărcile comerciale, confidențialitatea sau alte drepturi personale sau de proprietate)
– Asigurarea faptului că materialele postate pe site-ul dvs. nu sunt calomnioase sau ilegale
– Asigurarea faptului că site-ul dvs. dezvăluie în mod corect și adecvat, fie printr-o politică de confidențialitate sau altfel, modul în care colectați, utilizați, stocați și dezvăluiți datele colectate de la vizitatori, inclusiv, acolo unde este cazul, că terții (inclusiv agenții de publicitate) pot difuza conținut și / sau reclame și colectează informații direct de la vizitatori și pot plasa sau recunoaște cookie-uri în browserele vizitatorilor.

Programului de afiliere ERFELLO STORE

Respectarea legilor

Ca o condiție pentru participarea dvs. la program, sunteți de acord că, în timp ce sunteți participant la program, veți respecta toate legile, ordonanțele, regulile, regulamentele, ordinele, licențele, permisele, hotărârile, deciziile sau alte cerințe ale oricărei autorități guvernamentale care are jurisdicția asupra dvs., indiferent dacă aceste legi etc. sunt acum în vigoare sau mai târziu intră în vigoare în perioada în care sunteți participant la program. Fără a limita obligația de mai sus, sunteți de acord că, ca o condiție a participării dvs. la program, veți respecta toate legile aplicabile (federale, de stat sau altele) care guvernează e-mailul de marketing, inclusiv fără limitare, legea CAN-SPAM din 2003 și toate alte legi anti-spam.

Durata acordului și a programului

The term of this Agreement will begin upon our acceptance of your Program application and will end when terminated by either party. Either you or we may terminate this Agreement at any time, with or without cause, by giving the other party written notice of termination. Upon the termination of this Agreement for any reason, you will immediately cease use of, and remove from your site, all links to https://www.erfellostore.ro, and all of our trademarks, trade dress, and logos, and all other materials provided by or on behalf of us to you pursuant hereto or in connection with the Program. ERFELLO STORE reserves the right to end the Program at any time. Upon program termination, ERFELLO STORE will pay any outstanding earnings accrued above $20.

Termenul prezentului acord va începe după acceptarea noastră de către cererea dvs. de program și se va încheia când va fi reziliat de oricare dintre părți. Fie dumneavoastră, fie noi putem rezilia prezentul Acord în orice moment, cu sau fără motiv, notificând în scris celeilalte părți rezilierea. La încetarea prezentului acord, din orice motiv, veți înceta imediat utilizarea și veți elimina de pe site-ul dvs. toate linkurile către https://www.erfellostore.ro, precum și toate mărcile noastre comerciale, îmbrăcămintea comercială și logo-urile și toate alte materiale furnizate de dvs. sau în numele nostru în conformitate cu prezentul sau în legătură cu Programul. ERFELLO STORE își rezervă dreptul de a încheia Programul în orice moment. La terminarea programului, ERFELLO STORE va plăti orice venituri restante acumulate peste 100 RON.

Rezilierea

ERFELLO STORE, la propria sa discreție, are dreptul de a vă suspenda sau rezilia contul și de a refuza orice utilizare actuală sau viitoare a Programului sau a oricărui alt serviciu ERFELLO STORE, pentru orice motiv în orice moment. O astfel de încetare a Serviciului va avea ca rezultat dezactivarea sau ștergerea Contului dvs. sau accesul dvs. la Contul dvs. și confiscarea și renunțarea la toate comisioanele potențiale sau de plătit din Contul dvs. dacă acestea au fost câștigate prin frauduloase, ilegale sau metode de vânzare sau marketing excesiv de agresive, discutabile. ERFELLO STORE își rezervă dreptul de a refuza serviciile către oricine din orice motiv, în orice moment.

Relația părților

Dumneavoastră și noi suntem contractori independenți și nimic din acest acord nu va crea niciun parteneriat, asociere în participație, agenție, franciză, reprezentant de vânzări sau relație de muncă între părți. Nu veți avea nicio autoritate pentru a face sau a accepta oferte sau reprezentări în numele nostru. Nu veți face nicio declarație, fie pe site-ul dvs. sau altfel, care ar contrazice în mod rezonabil orice din această secțiune.

Limitări de răspundere

Nu vom fi răspunzători pentru daunele indirecte, speciale sau indirecte (sau orice pierdere de venituri, profituri sau date) apărute în legătură cu prezentul Acord sau Program, chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. În plus, răspunderea noastră agregată care decurge cu privire la prezentul acord și la program nu va depăși totalul taxelor de recomandare plătite sau plătibile către dvs. în temeiul prezentului acord

Declinări de responsabilitate

Nu oferim garanții sau declarații exprese sau implicite cu privire la Program sau la produsele vândute prin intermediul Programului (inclusiv, fără limitare, garanții de adecvare, comercializare, nerespectare sau orice garanții implicite care rezultă dintr-un curs de performanță, tranzacționare sau uz comercial). În plus, nu facem nicio declarație că funcționarea ERFELLO STORE va fi neîntrerupt sau fără erori și nu vom fi răspunzători pentru consecințele oricăror întreruperi sau erori.

Investigație independentă

RECUNOAȘTEȚI CĂ AȚI CITIT ACEST ACORD ȘI ACCEPȚI TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE. ÎNȚELEGIȚI CĂ S-O PUTEM ÎN ORICE MOMENT (DIRECT SAU INDIRECT) SOLICIT DE REFERERE A CLIENTILOR ÎN TERMENȚII CARE POT DIFERI DE CELE CONȚINUTE ÎN ACEST ACORD SAU FUNCȚIONEAZĂ SITE-URI WEB SIMILARE SAU CONCURENȚE CU SITE-UL WEB. AȚI EVALUAT INDEPENDENT DESIRABILITATEA DE A PARTICIPA LA PROGRAM ȘI NU VĂ APLICAȚI DE NICI O REPREZENTARE, GARANȚIE SAU DECLARAȚIE ALTĂ DECÂT A FOST CONSTITUITĂ ÎN ACEST ACORD.

Programului de afiliere ERFELLO STORE

Arbitraj

Orice litigiu care se referă în vreun fel la acest Acord (inclusiv orice încălcare reală sau presupusă a acestuia), orice tranzacții sau activități în temeiul prezentului Acord sau relația dvs. cu noi sau cu oricare dintre afiliații noștri va fi supus unui arbitraj confidențial, cu excepția faptului că, în măsura în care ați încălcat sau amenințat în orice mod încălcarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală, putem solicita măsuri de despăgubire sau alte mijloace adecvate în orice instanță de stat sau federală (și sunteți de acord cu jurisdicția neexclusivă și cu sediul în astfel de instanțe) sau cu orice altă instanță cu jurisdicție competentă . Arbitrajul în temeiul prezentului acord se va desfășura în conformitate cu regulile existente în prezent de către Asociația Americană de Arbitraj. Hotărârea arbitrului este obligatorie și poate fi introdusă ca o hotărâre în orice instanță de jurisdicție competentă. În cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, niciun arbitraj în temeiul prezentului acord nu va fi asociat cu un arbitraj care implică nicio altă parte care face obiectul prezentului acord, fie prin proceduri de arbitraj de clasă sau altfel.

Diverse

rezentul acord va fi guvernat de legile Romaniei, fără a face referire la regulile care reglementează alegerea legilor. Nu puteți ceda acest Acord, prin aplicarea legii sau altfel, fără acordul nostru scris prealabil. Sub rezerva acestei restricții, prezentul Acord va fi obligatoriu pentru, va fi în beneficiul și va fi executoriu împotriva părților, succesorilor și cesionarilor lor respectivi. Eșecul nostru de a aplica respectarea strictă a oricărei prevederi a prezentului acord nu va constitui o renunțare la dreptul nostru de a aplica ulterior o astfel de prevedere sau orice altă dispoziție a prezentului acord.

Eșecul ERFELLO STORE de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere a Termenilor și condițiilor nu va constitui o renunțare la acest drept sau prevedere. Termenii și condițiile constituie întregul acord între dvs. și ERFELLO STORE și guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciului, înlocuind orice acorduri anterioare dintre dvs. și ERFELLO STORE (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiuni anterioare ale Termenilor și condițiilor).

programului de afiliere ERFELLO STORE

Instagram: erfellostore